Namesto plačila Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, lahko dobite konkretno storitev!

Ali ste tudi vi eno izmed podjetij, ki ne zaposluje predpisanega števila invalidov in mora zato plačevati v sklad določena sredstva?

• Tako morate za vsakega invalida, ki vam manjka, mesečno plačati nad 500,00 EUR, oz. letno preko 6.000,00 EUR. Za 2 invalida je tako letno nekje okoli 12.000,00 EUR!
• Bi raje sredstva, ki jih plačujete v sklad, porabili za druge namene (investicije, oprema, ...)?

Če sklenete z nami pogodbo za nakup naših proizvodov ali storitev, vam ne bo potrebno plačevati v sklad, saj ste pogodbo sklenili z invalidskim podjetjem.

Kako to dosežemo!

Dovolj je, da sklenemo pogodbo o sodelovanju, ki je dokazilo, da vam sklad ne izstavlja mesečnih faktur. Konec leta sklad preveri število invalidov za izpolnjevanje obveznosti z nami, za preostanek pa vam izstavi fakturo.

Aktualno