FIZIČNO VAROVANJE je najstarejša organizirana oblika varovanja. Danes fizično varovanje normativno ureja država v Zakonu o zasebnem varovanju s spremembami (Ur.l. RS, št. 126/2003 in 102/2007) in drugimi podzakonskimi predpisi. Omenjena zakonodaja med drugim določa, da dejavnost izvajajo strokovno usposobljene osebe - varnostniki, kateri s svojim delovanjem in ravnanjem zagotavljajo varovanje oseb in premoženja pred poškodovanjem, uničenjem, tatvino in drugimi oblikami škodljivega delovanja.

TEHNIČNO VAROVANJE izvajamo s priklopom alarmnih naprav na lasten najsodobnejši varnostno nadzorni center (VNC). VNC družbe Vargas-Al je zgrajen in deluje v skladu s pravili evropskega standarda SIST EN 50518 za opravljanje dejavnosti VNC, kar tudi dokazuje pridobitev certifikata SIST EN 50518. Naša družba prav tako poseduje prostor v centru mesta Ptuj, ki je namenjen intervencijski patrulji in je tako možno lažje in hitrejše interveniranje.

Za izvajanje fizično-tehničnega varovanja imamo s stani Ministrstva za notranje zadeve pridobljeno Licenco za varovanje ljudi in premoženja.

IZPOSOJA PROTIVLOMNIH NAPRAV
Ker neposredno fizično varovanje predstavlja za mnoge prevelik izdatek, smo se v naši varnostni službi odločili za izposojo brezžičnih protivlomnih alarmnih sistemov priznanega proizvajalca. Tak sistem se vzpostavi brez inštalacijskih posegov, potreben je le priklop centrale na elek. napajanje, brezžični senzorji se samo namestijo v prostore. Sistem se preko GSM vmesnika poveže z našim dežurnim centrom s čimer se vam zagotovi 24 urno interveniranje in ob morebitnem alarmu takojšnje ukrepanje varnostnikov na vašem objektu. Za vklop in izklop sistema prejmete le daljinec.
Za dodatne informacije smo vam na voljo.

 

Aktualno