Ukvarjamo se z dejavnostjo izobraževanja zaposlenih iz naslova požarne varnosti.

Program usposabljanja vsebuje:
• Usposabljanje iz varstva pred požarom - Teoretično in praktično usposabljanje s preizkusom usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
• Usposabljanje – evakuacija - Priprava programa in izvedba praktične vaje evakuacije iz objekta s potrdilom.
• Ostalo – Ostale strokovne naloge VPP.

Skladno ( 20.čl. ) Zakona o varstvu pred požarom je izdelan program usposabljanja, katerega namen je zgolj osvestiti zaposlene po vprašanju izvajanja požarne preventive v smislu odgovornosti ter izvajanje preventivnih in kurativnih ukrepov.

Aktualno